Donatorski fond

Gimnazija "Panto Mališić" u Beranama je škola sa tradicijom dugom 94 godine i najznačajnija vaspitno-obrazovno ustanova Gornjeg Polimlja. Iako je u svom dugom vijeku postojanja nailazila na različite prepreke, uspijevala je da u svim vremenima sačuva visok kvalitet znanja koja se u njoj stiču.
 
Težeći danas ka tom istom cilju i nastojeći da zadrže i unaprijede ugled koji ova institucija uživa, predavači i uprava škole ulažu brojne napore i preduzimaju sve mjere neophodne za postizanje željenog uspjeha.
 
Jedan od takvih koraka predstavlja i osnivanje Donatorskog fonda usmjerenog ka poboljšanju uslova rada i unapređivanju vannastavnih aktivnosti, za čiju realizaciju su potrebna znatna materijalna sredstva i brojna nastavna učila.
 
Uplatom novčanih sredstava u okviru vaših mogućnosti pomoći ćete realizaciju brojnih projekata, istraživačkih zadataka i vannastavnih aktivnosti, kao i stimulaciju talentovanih mladih ljudi pred kojima su brojni profesionalni izazovi.

Donatorski fond Gimnazije "Panto Mališić" - Berane
 
Žiro-račun: 510-18116-12
 
Crnogorska komercijalna banka - Filijala Berane
 
 
 
Dosadašnji donatori:

1. Miomir-Miko Pajković

2. JP Vodovod i kanalizacija - Berane

3. Simona Karin Schwedes

4. JU Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović" - Berane

5. Žarko Raičević

6. JU Dom zdravlja - Berane

7. DOO "La Vista" - Petnjica

8. Crnogorska komercijalna banka -Filijala Berane

9. Akademik prof. dr Miomir Dašić

10. Akademik Radonja Vešović

11. Akademik prof. dr Ljubiša Stanković

12. Akademik prof. dr Vučina Šćekić

13. Akademik dr Momčilo Zečević

14. JP Komunalno - Berane

15. Opština Berane - predsjednik Vuka Golubović

16. Prof. dr Milija Zečević

17. Miroslava Dašić-Rakočević

18. Generacija maturanata 1988/89. godine

19. Porodica pokojnog profesora Strahinje Boškovića