Izborni predmeti

Obavezni izborni predmeti izučavaju se po novim nastavnim programima kao dio strukture nastavnog plana opšte gimnazije.
Izborni predmeti omogućavaju učenicima da odaberu one predmete koji su u skladu sa njihovim sklonostima, interesovanjima i koji su u funkciji njegovog daljeg školovanja.
Programi obaveznih izbornih predmeta mogu se realizovati samo onda kada Savjet za opšte obrazovanje donese nastavni program obaveznog izbornog predmeta.
Učenici prvog i drugog razreda Gimnazije prilikom upisa su se opredijelili za izborne predmeta sa ukupno 3 časa nedjeljno, učenici trećeg razreda sa 6 časova nedjeljno i četvrtog razreda sa 8 časova nedjeljno. Nakon toga je napravljen raspored učenika po grupama kao i raspored predmeta.
U prvom razredu se izučavaju sljedeći izborni predmeti:
- Građansko obrazovanje
- Ekologija
- Umjetnost i vizuelna komunikacija
- Zdravi stilovi života
- Komunikologija
- Španski jezik
- Preduzetništvo
U drugom razredu se izučavaju:
- Debata
- Ekologija
- Građansko obrazovanje
- Umjetnost i vizuelna komunikacija
- Istorija religije
U trećem razredu učenici izučavaju sljedeće izborne predmete:
- Pojedinac u grupi
- Turistička geografija Crne Gore
- Algoritmi i programiranje
- Španski jezik
U četvrtom razredu učenici izučavaju sljedeće izborne predmete:
- Biohemija
- Molekularna biologija i genetika
- Odabrana poglavlja fizike
- Etika
- Evropske integracije
- Metode identifikacije i izolovanja organskih supstanci
- Ekologija