Kontakt

Adresa:
 
JU Gimnazija "Panto Mališić"
 
Ulica Svetog Save br. 25

84300 Berane 

Crna Gora
 
e-mail: gimpm@t-com.me
 
tel/fax: +382/51/230-104