Učenički parlament

U Gimnaziji funkcioniše Učenički parlament. Svako odjeljenje ima svog predstavnika u Parlamentu a sastanci se održavaju po potrebi. Svaki zainteresovani učenik, kao i profesor, odnosno direktor škole, može prisustvovati sastanku Učeničkog parlamenta.

Učenički parlament ima zadatak da učestvuje u rješavanju svih problema učenika i da ih okupi u jednu organizaciju. Predsjednik Učeničkog parlamenta je Ana BOGAVAC (3-2). Parlament ima potrebnu podršku svih nastavnika i direktora škole, a neposredno sarađuje sa profesorom Manom Kolenovićem.

Učenički parlament Gimnazije aktivno radi na realizaciji programskih aktivnosti u školskoj 2014/15. godini.