Adresa:

JU Gimnazija “Panto Mališić”

Ulica Svetog Save br. 25

84300 Berane

Crna Gora

e-mail: gimpm@t-com.me

www.beranskagimnazija.me

www.facebook.com/gimberane

tel/fax: +382/51/230-104