KODEKS PONAŠANJA UČENIKA
 

Pravila služe ljudima da žive jednostavnije. Ako se poštuju i život u školi biće nam ljepši, lakši i prijatniji.

Član 1.
 
Učenik je dužan da redovno pohađa nastavu, da donosi školski pribor i izvršava školske obaveze.
 
 Član 2.
 
Svako izostajanje sa nastave učenik je dužan da pravda dolaskom roditelja ili staratelja najkasnije u roku od tri dana nakon odsustvovanja iz škole. U slučaju dužeg bolovanja, potrebno je ljekarsko opravdanje.

  Član 3.
 
Učenik je dužan da uđe u učionicu prije nastavnika.
 
  Član 4.
 
Prilikom ulaska profesora u učionicu učenici treba da budu na svojim mjestima kao i prilikom odlaska profesora sa časa.
 
 Član 5.
 
Učenik ne može napustiti čas bez odobrenja nastavnika.
 
 Član 6.
 
Učenik je dužan da savjesno radi na usvajanju znanja, vještina i vrijednosti propisanih školskim programom i u skladu sa tim ne ometa izvođenje nastave i druge učenike.
 
 
 Član 7.
 
Učenik je obavezan da poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi.

 Član 8.
 
Rječnik koji koriste učenici u školi mora biti primjeren mjestu i osobi sa kojom komuniciraju.
 
 Član 9.
 
Mobilni telefoni, diskmeni, mp3 plejeri i slični uređaji moraju biti isključeni i sklonjeni sa klupa za vrijeme časa, kako se ne bi ometala nastava.
 
 Član 10.
 
Za vrijeme odmora pri mijenjanju učionica, na stepeništu i u hodnicima, učenici ne smiju praviti gužvu, buku i gurati se kako ne bi došlo do povređivanja.
 
 Član 11.
 
Za vrijeme nastave ne smije se narušavati red i tišina u školskoj zgradi i u školskom dvorištu.
 
 
 Član 12.
 
Učenik je dužan da u školu dolazi prikladno odjeven i pristojnog izgleda primjereno mjestu na kome se nalazi. (Neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šortsevima, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, nečiste i neuredne kose, …).
 
 Član 13.
 
Svaka prostorija u školi koristi se isključivo u svrhe kojima je namijenjena, na način kojim se ne prlja i ne oštećuje prostorija, namještaj i oprema. Stoga se ne smije pisati, crtati i urezivati po školskim klupama, stolicama i zidovima i na druge načine uništavati školska imovina jer u protivnom učenik odgovara za materijalnu štet.
 
 Član 14.
 
Učenici su dužni da prije napuštanja učionice, a naročito nakon konzumiranja užine sve otpatke bace u kantu za smeće, odnosno ostave urednu učionicu.
 
 Član 15.
 
Za hitne informacije od značaja za rad odjeljenja, odjeljenskom starješini ili dežurnom nastavniku obraća se isključivo predsjednik odjeljenske zajednice.
 
 Član 16.
 
Zabranjeno je izazivanje tuče i učešće u njoj, svađa i međusobno vrijeđanje učenika.
 
 Član 17.
 
Zabranjeno je unošenje predmeta sa oštrim sječivom ili ubodnih predmeta, petardi, upaljača i drugih predmeta koji mogu povrijediti učenike i ugroziti opštu bezbjednost.
 
 Član 18.
 
Učenik sve primjedbe i žalbe može uložiti preko razrednog starješine ili Zajednice učenika.
 
 Član 19.
 
Vannastavne aktivnosti (projekti, pripreme za takmičenje, probe za radionice u školi) učenik treba da obavlja prije ili poslije časova.
 
 Član 20.
 
U slučaju nedolaska ili kašnjenja predmetnog profesora učenik je obavezan da ostane u učionici dok ga drugi profesor ili predsjednik odjeljenja ne obavijesti o suprotnom.
 
 Član 21.
 
Učenici treba da i u vremenu van nastave svojom ozbiljnošću i dostojanstvom doprinose pozitivnim tendencijama i vrijednostima u svojoj sredini.
 
 Član 22.
 
Učenik mora poštovati kodeks ponašanja učenika!